ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK
-
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Genprofit Szolgálltató Kft. (3014 Hort, Verseny út 8. Cg. 13-09-174665) által üzemeltetett https://3dparade.com honlap használatára vonatkozó feltételeket. Az aláb­bi feltételeket a Felhasználó a honlap böngészésével, regisztrációval, ill. megrendeléssel automatikusan elfogad­ja. A Genprofit Kft. fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

A Jogi Nyilatkozat hatálya

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a https://3dparade.com; https://3dparade.hu; https://3dparade.eu; domain nevek összes aloldalára és összes aldomain nevére (ékezetes és ékezet nélküli formában), valamint az aldomainek alol- dalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2019. május 1-től visszavonásig.

Cégnév: Genprofit Szolgáltató Kft.

Székhely címe: 3014 Hort, Verseny út 8.

Telefon: +36-30/297-2728 (normál díjszabású)

E-mail: hello@3dparade.com

Adószám: 24648770-2-10

Cégjegyzékszám: 10 09 034085

Bankszámlaszám: OTP 11705998-21302871-00000000

Statisztikai számjel: 24648770 7022 113 10

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága

Kamara: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhely szolgáltató: Tarhely.EU Szolgáltató Kft., cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.e-mail: support@tarhely.eu

 

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása Regisztráció (feliratkozás, feliratkozás feltételei, leiratkozás)

A regisztrációval, vagy regisztráció nélkül elérhető ingyenes vagy fizetős digitális termékek letöltésével, illetve vá­sárlás, szolgálatatás megrendelése során (mindhárom esetben) a Felhasználó, ha a https://3dparade.com honlap szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor automatikusan elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételei­nek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a honlap látogatója / felhasz­nálója között.

A felhasználó a regisztráció/feliratkozás/megrendelés alkalmával a következő információkat adja meg: email cím, vezetéknév és keresztnév, telefonszám, weboldal, település,utca és házszám. Az üzemeltető az NAIH-hoz koráb­ban bejelentett adatkezelő. 2018. május 25-től a GDPR irányelveinek megfelelően kezeli a felhasználók adatait.

A szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért. A regisztráció során megadott adatokat a felhasználó azonosítására, valamint a számla kiállítása, ill. hírlevél küldése céljából ke­zeli a szolgáltató. Az adatok pontosítását a felhasználó e-mailen, telefonon, illetve adatmódosító űrlapon keresz­tül kérheti a szolgáltatótól.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím céges, üzleti használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szolgál­tatótól.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem él­het.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhe­tőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a lei- ratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetek­ben (ti. ezek egyszeri üzenetek).

 

Az adásvételi szerződés létrejötte (vásárlás, megrendelés)

Ha a felhasználó megrendelést küld a honlapon található bármelyik űrlapon keresztül, és a szolgáltató a megren­delést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között.

A felhasználó elfogadja, hogy a honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződés­nek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal össze­függő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szer­ződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütkö­zés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található “Megrendelés”, “Megrendelés véglegesítése”, „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés véglegesítése előtt a Felhasználónak lehetősége van adatait ellenőrizni és javítani. Amennyiben a Felhasználó hibás adatokkal küldte el megrendelését, ezt a szolgáltató elérhetőségein e-mailben vagy telefonon jelezheti.

 

Árak, fizetési feltételek

A https://3dparade.com honlapon közzétett árak tartalmazzák az ÁFÁ-val növelt bruttó árakat is. Lehetséges fizetési módok:

1. Kártyás utalás 2. Banki átutalás (előre utalás). Bankszámlaszám: OTP 11705998-21302871-00000000
A https://3dparade.com honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével a Megrendelőt fizetési kötelezett­ség terheli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított 8 napon belül köte­les kiegyenlíteni a megrendelt termék, szolgáltatás árát.

Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)

A Felhasználó elküldi megrendelését a https://3dparade.com honlapon található bármely űrlapon keresztül. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. A termék, szolgáltatás árá­nak kiegyenlítését követően 72 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét (információs termék esetén), ha szükséges, jelszavát, vagy egyéb információkat a termékről. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

 

Elállási jog

A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elektronikus úton küldött, digitális tartalmak, termékek esetében amennyiben a Szolgáltató teljesítette szerződéses kötelezettségeit, és a Megrendelő a megrendelést visszaiga­zoló e-mailben megküldött digitális termék hozzáférésének linkjére kattint, azt megnyitja, letölti, vagy bármilyen módon elkezdi használni, elveszíti az elállási jogát.

 

Tréning és rendezvény-jelentkezés lemondása

Lemondási feltételek: a tréning/rendezvény előtti 2. napig a Megrendelő visszamondhatja a jelentkezési szándé­kát elektronikus, írásos formában (e-mailben), ebben az esetben a Szolgáltató visszautalja 15 napon belül a program díját. Amennyiben a lemondást 2 napon belül jelzi a Megrendelő, a lemondott képzésre befizetett rész­vételi díj visszatérítésére nincs lehetőség, és az addig be nem fizetett tréningdíjat a Szolgáltató kiszámlázza a Megrendelő részére, mivel a tréninget, rendezvényt a le nem mondott (2 napon belül lemondott) jelentkezésére tekintettel szervezi.

 

Technikai feltételek a digitális anyag használhatóságához

A Megrendelő a megvásárolt termékekről saját célú másolatot készíthet. Tilos azonban a másolatok terjesztése, értékesítése.

A digitális termékek megtekintéséhez az alábbi szoftverekre lehet szükség:

– Internet böngésző (mint pl. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, stb.)

– Pdf olvasó (pl. Adobe Reader)

– Média lejátszó (pl. Windows Media Player)

 

Panasz

A Felhasználó a https://3dparade.com honlapon elérhető termékkel, szolgáltatással vagy Szolgáltató tevékenysé­gével kapcsolatos kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Genprofit Szolgáltató Kft., email: hello@3dparade.com

 

Adatvédelem és Cookiek használata

A https://3dparade.com honlap Üzemeltetője tájékoztatja a Felhasználót, hogy a honlap több pontján történik információ/ adatgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szük­séges, amelyhez bizonyos személyes adatokat kell megadni (email cím, vezetéknév és keresztnév, telefonszám, weboldal, település, feliratkozás időpontja, cégnév, számlázási és postai cím – mindig az adat jogosultja általi me­gadás útján).

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktele­nektől megvédje.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Genprofit Szolgáltató Kft. hello@3dparade.com elektronikus címén keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött infor­máció kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a Felhasználó kérelmére a Szolgáltató törli az adatbázisból.

 

Cookiek

A https://3dparade.com honlapon a szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k (ún. sütik) engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-król szóló tájékoztatás a honlap megnyitásakor informálja a Felhasználót.

 

Adatkezelési tájékoztató

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a honlap több pontján történik adatgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatokat kell megadni (email cím, vezetéknév és keresztnév, telefonszám, weboldal, település, feliratkozás időpontja, cég­név, számlázási és postai cím mindig az adat jogosultja általi megadás útján.).

A honlap Üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktele­nektől megvédje, az adatokat bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja át.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a MailChimp hírlevélküldő szoftvert alkalmazza (üzemeltető ada­tai: The Rocket Science Group LLC, 75 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, elérhetőség: http://www.mailchimp.com), mely tárolja ill. ismeri a Felhasználó által megadott adatokat.

A Szolgáltató a Felhasználó adatait kizárólag az ügyfél által igényelt termék, szolgáltatás teljesítéséhez, illetve sa­ját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájé­koztatás céljára, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívó­rendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

 

Adatgyűjtési szempontok

– megrendelések teljesítése esetén a vásárló gyorsabb, egyszerűbb beazonosítása, kiszolgálása érdekében történő adatkezelés

– a megadott adatok alapján érdeklődésének megfelelő információs anyagok, tájékoztatók, konkrét aján­latok, akciós kiadványok küldése elektronikus úton (hírlevél, DM levél, SMS értesítő)

– személyre szóló ajánlatok küldése céljából történő adatkezelés

– Törzsvásárlói program vagy egyéb tagsággal kapcsolatos értesítések

– Termékfelmérések, egyéb kérdőívek formájában megadott adatok kezelése

– Marketing- és reklámtevékenység hatékonyságának fokozására irányuló adatkezelés.

 

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat a Szolgáltató (továbbiakban: Adatkezelő) addig kezeli, amíg a Felhasználó a jelen feltételek szerint nem kéri az azonosító adatok törlését. A törlési igényt e-mailben a hello@3dparade.com címre kell eljuttatni. A Felhasználó önkéntes döntése alapján, tör­lési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az Adatkezelő az adatokat.

Az adatkezelés időtartama

a Felhasználó által megadott adatok esetében addig tart, amíg a Felhasználó a Szol­gáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel nem él.

A Felhasználó az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Genprofit Szolgálatató Kft. hello@3dparade.com elektronikus címén keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

A Felhasználó https://3dparade.com honlapon való böngészésével, ill. regisztrációjával, megrendelésével hozzá­járul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alka­lommal történő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges vál­tozásokkal és módosításokkal együtt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – sze­mélyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhe­tetlenül szükséges.

 

Referencia, vélemények

A referencia, vélemény megadása önkéntes a Genprofit Szolgáltató Kft. részére a szolgáltatásokkal/termékekkel, tréningekkel, rendezvényekkel kapcsolatosan. A referenciát adó személy hozzájárul, hogy személyes véleménye (teljes nevével, vállalkozása nevével és honlapjával együtt) feltűntetésre kerüljön a https://3dparade.com honlap, ill. a Genprofit Kft. érdekeltségi köreibe tartozó oldalakon, hírlevelekben, kampányokban, termékeken, és nyom­tatott marketing anyagokon. A referenciát a Szolgáltató időbeli korlátozás nélkül jogosult használni. A referencia vélemény visszavonása esetén a Szolgáltató a már felhasznált referenciát anonimizálja, a személyes adatok eltá­volításával, a monogram feltűntetésével.

 

Szerzői jogok

Kijelentjük, hogy a Genprofit Szolgáltató Kft. (továbbiakban Szerző) birtokolja a https://3dparade.com honlapon látható információkat, anyagokat, könyveket, a küldött hírleveleket (továbbiakban: Művek).

A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadá­sához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megje­lölésével és a Szerző előzetes írásos engedélyével lehet. A jelen feltétek tudomásulvételével a Felhasználó egyút­tal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a honlap Üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

 

Az oldal látogatása, a Művek olvasása

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja. Változtatás joga és felelősség kizárása

A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja.

A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatá­sok igénybevételére, cégvezetési vagy üzleti magatartás tanúsítására. A Művek olvasóinak minden esetben elő­zetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoz­tatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különö­sen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

 

Linkek

A honlapon és Művekben találhatóak linkek más weboldalakra. Az Üzemeltető nem felelős más weboldalak ti­toktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.

A Felhasználó saját maga felelős minden linkre kattintásért. Az Üzemeltető kifejezetten elhárít minden felelőssé­get a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak a Felhasz­nálónak.

 

Garanciák és akciók

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatá­sokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A Megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A szolgáltatásokból származó termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos el­állási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza.

Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot tartalmazó honlapon vannak részletezve.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kére­lemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu